game bài đổi thưởng qua ngân hàngnnc,trò chơi nổi tiếng

Tin nhà trường > TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HỌC SINH NĂM HỌC 2023 – 2024

5

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HỌC SINH NĂM HỌC 2023 – 2024

06/11/2023

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-DBĐHSS, ngày 11/9/2023 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 – 2024. Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh” năm học 2023 – 2024 với mục đích:

– Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành Giáo dục và Nhà trường; thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách mới của Ngành Giáo dục đến học sinh.

– Giúp học sinh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ; ý thức trách nhiệm của công dân thông qua việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về bồi dưỡng dự bị đại học; chế độ chính sách; khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh.

– Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 nhằm đáp ứng yêu cầu học tập, rèn luyện tại trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn.

Một số hình ảnh của tuần sinh hoạt công dân đầu khóa:

1

Toàn cảnh hội trường tuần sinh hoạt công dân đầu khoá

23

Các tiết mục văn nghệ chào mừng tuần sinh hoạt công dân đầu khoá

4

Tiến sĩ Lê Lâm Phó bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường giới thiệu quá trình phát triển Nhà trường và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023- 2024

Tin liên quan

THÔNG BÁO NHẬP HỌC NĂM HỌC 2021 – 2022

28/09/2021

Thông báo nhập học năm học 2021 - 2022

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG HỌC SINH DỰ BỊ ĐẠI HỌC NĂM 2019 – 2020

23/08/2019

Thông báo xét tuyển bổ sung học sinh dự bị

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI SẮC MÀU TOÁN HỌC

08/02/2017

Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa môn Toán

THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN, ĐỊA VÀ HỒ SƠ NHẬP HỌC ĐỢT II NĂM HỌC 2023 – 2024

29/09/2023

game bài đổi thưởng qua ngân hàngnnc thông báo

LỄ TRAO HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG

20/04/2017

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Thị ủy Sầm Sơn

game bài đổi thưởng qua ngân hàngnnc

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: [email protected]

Bản quyền

Bản quyền game bài đổi thưởng qua ngân hàngnnc,trò chơi nổi tiếng

www.srfboy.com

game bài đổi thưởng qua ngân hàngnnc